Start

VÄLKOMMEN TILL BRF GLÄNTAN I VALLENTUNA!


BRF Gläntan i Vallentuna är en trevlig bostadsrättsförening på en vacker naturtomt i populära Bällstaberg i södra Vallentuna, nära gränsen till Täby Kyrkby.


Föreningen består av 45 lägenheter fördelade på 5 flerfamiljshus.


I föreningen finns parkeringsmöjligheter i carport och på öppen parkering, gästparkering, en trevlig utegrillplats med bord och bänkar samt en lekplats för de yngre barnen.


Varje lägenhet har ett tilldelat förrådsutrymme i en separat länga ute på gården samt ytterligare ett förrådsutrymme på vinden.


I närheten av föreningen finns goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss. Roslagsbanan kör till Stockholms Östra/Tekniska Högskolan på ca 25 min och SL-bussar kör till Danderyds Sjukhus via Täby på ca 30 min eller till Humlegården i centrala Stockholm via E18 på ca 45 min.


Föreningen bildades 2004.

AKTUELL INFORMATION:


Systemuppdatering Z-Park laddstationer


En uppdatering kommer att ske tisdagen den 16 januari. Preliminärt pågår uppdateringen mellan kl 10-14 då systemet är temporärt otillgängligt.Info - laddstationer - accesskod m m


Information hittas här


2023-03-05Info - laddstationer


Installationen av våra laddstationer är nu slutförd.
En användarmanual finns inlagd i den digitala bostadspärmen.
Uttagen är tillsvidare "öppna" (som förut) tills vi får portalen utav ZPark. 

Användning sker genom att ladda ned appen - scanna QR-koden på locket - följ sedan instruktionerna.

Uttagen är nu temperaturstyrda och inte som tidigare med 3-timmarsdrift.

Senare då vi fått portalen kommer enheten att låsas och det behövs då en pinkod för att låsa upp den.2023-02-26


Installationsarbeten fortskrider under vecka 9


Pga sjukdom är arbetet med installation av ladduttag typ 2/eluttag någor försenat och beräknas fortskrida under vecka 9. Vi uppmanas att fortsätta hålla minst 1 m avstånd ifrån väggen med våra fordon under denna tid.


2023-02-13


Installation av ladduttag typ 2 och eluttag för carport


Måndag 20/2 kl 08.00 börjar man montera dom nya ladduttag typ2/eluttag i carportarna, monteringen börjar på södra carportsidan plats 22-45 Murkelvägen 63-65 sedan fortsätter man med norra carportarna Murkelvägen 57-59 man beräknar hålla på hela vecka 8.

För att underlätta monteringen så ber vi alla att parkera 1 meter ifrån väggen hela V8 så montörena får plats att utföra sitt arbete på smidigast sätt.

När monteringen och provning av anläggningen är klar så kommer information hur man aktiverar uttagen.


2023-01-21

Stöld av bildäck

Nyligen blev en bilägare i vår förening av med däcken till sin bil. Bilen var placerad i carporten. Stölden som upptäcktes på morgonen skedde troligen på natten. Tjuvarna hade hissat upp bilen, tagit bort däcken och sedan placerat några träklossar på bilens undersida innan den sänktes ned. 
Liknande  stölder har skett vid några tillfällen här under åren.
Ett sätt att skydda sig kan vara att ha en eller flera särskilda låsmuttrar på varje däck vilket försvårar en stöld.


2022-11-01


Kontroll brandvarnare


Styrelsen kommer under November månad att kontrollera funktion av brandvarnare hos samtliga lgh-innehavare i Brf Gläntan. 


2022-01-22


OBS! Avstängning varmvatten inom Brf Gläntan


Måndag 24/1 kommer varmvattnet att tillfälligt vara avstängt mellan kl 07.30-12.00. Kallvattnet kommer att fungera som vanligt.

Anslag om avstängningen finns uppsatt vid våra entréportar. 


2021-08-17


Felanmäld hiss, Murkelvägen 63


Hiss är felanmäld hos Hiss-Craft - arbetsorder är påbörjad


2021-06-25

Besiktning av fogning och målning


Onsdag den 30/6 kl 14 kommer en besiktning av utförda reparationer och arbeten att genomföras. Representanter från Styrelsen Brf Gläntan samt ev en oberoende besiktningsman samt representant ifrån utförande företag ARTEGA kommer att medverka. 


Om någon medlem i föreningen har någon kommentar eller synpunkt på utförda arbeten ber vi er kontakta någon i styrelsen snarast dvs innan den 30/6


2021-02-28


Planerad brytning av ström Murkelvägen 59


Fredagen den 5 mars mellan kl 09-14 kommer strömmen i hela fastigheten av brytas - detta för att rengöra elmätarna efter branden.2021-01-24


Sanering Murkelvägen 59


Sanering av trapphus inkl entré pågår sedan en dryg vecka. Kvarstående röklukt kommer eventuellt att kräva ommålning av trapphuset.

Sanering av den närmast belägna lägenheten har genomförts.
I samband med att tömning av den utbrunna lägenheten påbörjas kommer en container att placeras på gräsmattan utanför lägenheten.

OCAB som genomför saneringen har lånat ut avjoniserare (avlägsnar röklukt) för placering i berörda lägenheter. 


2020-12-30


Lägenhetsbrand Murkelvägen 59 - nu släckt!


Brand startade strax efter kl 05 på morgonen. Mycket kraftig rökutveckling uppstod i och runt fastigheten. Brandförsvaret var snabbt på plats och släckte branden som var i bottenvåningen av huset. Alla boende i huset gjordes uppmärksamma på branden av Brandförsvaret.


2020-11-29


Gatubelysning och kodlås ur funktion


Orsak är troligen ett trasigt relä i vår undercentral. 
Åtgärd väntas snarast - elektriker kommer att tillkallas. 


2020-09-20


Höststädning inom BRf Gläntan


Enligt tidigare meddelande via anslag vid våra entréportar sker årets höststädning den 27 september - väl mött!


Läs mer här!


Förändringar inom Styrelsen Brf Gläntan


Vid ett extra konstituerande styrelsemöte den 16 september kosntiturade sig styrelsen med Mikael Dellhammar som ny ordförande, Ulla Lidheim som ny sekretrerare och Johan Wahlén som kassör.2020-09-01


Rensning i cykelförråd samt höststädning


Alla boendes i Brf Gläntan uppmanas att senast den 15/9 ha märkt sina cyklar - band för detta ändamål finns i våra cykelförråd. Omärkta cyklar kommer att borttagas (skänkas/kastas).

 

Höststädning är planerad till att ske söndagen den 27/9.


Läs mer här!2020-08-24


Byte av kodlås samt byte av portkod

Med början den 17/9 kommer kodlås vid entréportar och soprum att bytas ut - kodlås vid cykelförråd kommer att bortmonteras men utan att ersättas med nya. 
I samband med byte av kodlås kommer de nya kodlåsen att få en ny portkod. Infoblad om detta kommer att delas ut under vecka 37 till samtliga boendes i vår Brf.


2020-08-16


BRAND I SOPRUM I NATT!!!


Kl 00.30 i natt var Storstockholms Brandförsvar här och släckt en brand i vårt soprum utanför Murkelvägen 57-59.
Det var en person i närliggande förening som upptäckte brandrök och larmade Brandförsvaret. Brandförsvaret var på plats här inom 5 minuter och släckte branden. Det som brann var innehållet i kärlet för hushållssopor som stod närmast dörren. Trolig orsak är trasor med brandfarligt innehåll (olja, lösningsmedel, färg) eller aska (ev i kombination). Inget tyder på att branden var anlagd. 
Själva byggnaden har klarat sig bra förutom att det behövs städas upp efter branden. Sopkärlet som det brann i är dock förstört.
Ovanstående nedskrivet med tillgänglig info/MT. 
Mer/ny eller ändrad info följer vid behov.


Com Hem - enbart digitalt från den 8/9 2020 - (uppdaterad info)

Läs mer här


2020-07-27


Stöld ur cykelförråd
Ett meddelande om stöld ur ett av våra cykelförråd har rapporterats. Det aktuella fallet gäller en barncykel. 
Som vanligt - lås förrådet efter er. Iakttag normal försiktighet och uppmärksamhet (sunt förnuft).


2020-05-16


Uppdatering! Föreningsstämman - ändrad plats


Stämman för år 2019 sker den 11 juni kl 19-21 (ca). Platsen är ändrad från Bällstabergsskolans lokal till föreningens grillplats. Detta bedöms vara en nödvändig åtgärd m a a den pågående Corona-pandemin. Vid dåligt väder flyttar vi till närliggande Carport-plats.


2020-04-10


Installation av Trygghetslås


Styrelsen har beviljat Vallentuna Kommun att låta installera trygghetslås på våra entréportar


Mer finns att läsa här!


2020-04-02


Enbart digitalt från Com Hem


Info från Com Hem betr enbart digitala sändningar med början den 2020-09-08


Läs mer här! 


Nytt avtal städning - ny städfirma


Servicekompaniet Norrort är det företag som övertagit städning av våra fastigheter sedan Väsby Trädgård och Städ bestämt sig för att avsluta sitt städ engagemang hos oss. Första städtillfället är den 2020-04-02. Tillsvidare kommer städning att ske på torsdagar.


Kontroll brandvarnare samt radonmätning


En sammanställning per Lgh finns här!

 


.................................................................................................


2020-01-26


Hissar besiktade och godkända


DEKRA har besiktat och godkänt våra hissar på adress Murkelvägen 57-65.
Nästa besiktning sker senast den 31/1-2021


................................................................................................


2019-12-18


Info från Com Hem betr pågående förhandling med Telia 


Com Hem informerar om nuläget i förhandlingarna och vad som erbjuds som kompensation för bl a ett nedsläckt TV4.


Läs mer här!


................................................................................................


2019-11-06


Lägenhetsinbrott Mukelvägen 59

Ett inbrott skedde den gångna helgen. Lägenhetsinnehavaren var vid tillfället bortrest. 

Det kan vara på sin plats att iaktta viss försiktighet - meddela grannar vid bortavaro, ha belysning  tänd etc.


-------------------------------------------------------------------------------  

17/4 Upphittad nyckelknippa 

Ser ut att vara bl a nyckel till lägenhet. 
Nycklar satt kvar i lås till cykelförråd - kvarglömd?
Återfås mot beskrivningOVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)

Scandvik AB kommer att genomföra OVK i vår förening. Detta sker under vecka 17 med början måndagen den 22 April kl 16-19. Tillgång till samtliga lägenheter kommer att behövas. Lämna nyckel till en granne om du inte kan vara hemma själv. 
Mätning av luftflöde kommer att ske i kök samt i WC/Bad.Bostadsrättstillägg i Hemförsäkringen


Den enskilde lägenhetsinnehavaren måste själv teckna detta tillägg till sin hemförsäkring. 
Tidigare ingick det i föreningens fastighets-försäkring. På grund av ett otillfredsställande skydd vid skada finns det inte kvar i föreningens fastighetsförsäkring efter den sista mars 2024.Uppdaterade Ordningsregler


För info - läs här!Uppdaterade regler betr biltrafik, parkering etc


För info läs här!Åtgärd mot vattenskada - Murkelvägen 59


Med början vecka 38 påbörjas arbetet med att åtgärda vattenskada i badrum. Arbetet med rivning, torkning och återställande beräknas pågå under flera veckor framöver.Ny omgång ventilationsfilter inköpta


Nu finns åter ventilationfilter tillgängliga. 
Priset för dessa är 95 kr/st. 
Betalning sker till föreningens konto i Swedbank - konto nr 218-1626. Ange att betalningen gäller filter. Filter lämnas ut efter genomförd betalning.Brandinformation

"Skydda dig och dina grannar mot brand"


Läs mer här!Höststädning den 26/9 kl 10

Vi samlas vid föreningens grillplats för utdelning av arbetsuppgifterKallelse till föreningsstämma Brf Gläntan


Den 27 maj kl 19 hålls stämman för år 2020


Läs mer härUtvändig fogning av våra fönster


Med start vecka 13 kommer en utvändig fogning av fönster att påbörjas detta för att undvika och förhindra de problem som förekommit i en av våra fastigheter med inträngande fukt utifrån.


Mer finns att läsa Här!Utvändig målning av våra fönster 


I början av april kommer en utvändig målning av våra fönster att påbörjas. Då våra fönster öppnas invändigt kommer det att vara nödvändigt med tillträde till respektive lägenhet. Kontakt med respektive lägenhetsinnhavare kommer att tas innan målning påbörjas. För att underlätta målarens arbete - följ bifogad information här nedan.


Läs mer Här!


.........................................................................................


Nytt! Kontroll av brandvarnare inom Brf Gläntan


Styrelsen har beslutat att genomföra självkontroll av brandvarnare för återstående okontrollerade lägenheter. Detta med anledning av den akuta pandemisituationen. Kontrollen sker via ett utdelat formulär som returneras till styrelsen (lägges i brevbox till avsändaren).


--------------------------------------------------------------------------


Nytt! Våren 2021 - Målning planerad av lägenhetsfönster hos samtliga inom Brf Gläntan


Våren 2021 (när vädret tillåter) planeras ske målning av fönster hos samtliga lgh-innehavare inom Brf Gläntan. I samband med detta behövs tillträde till lägenheterna (nycklar) om inte lgh-innehavaren är hemma vid det tillfället. Målning kommer att ske två gånger med torkning dessemellan. 


Detaljer kring målningen kommer att publiceras varteftersom ny information finns tillgänglig.


------------------------------------------------------------------------


Byte av ventilationsfilter för Easy-Vent

Filter tillhörande Easy-Vent bör bytas regelbundet (1 ggr/år) eller vid behov. För nyinflyttade kan det vara av särskilt intresse att inspektera filter för att undersöka deras status. 
Filter kostar 75 kr/st. Beloppet för filter betalas till föreningens bg-konto 218-1626 hos Swedbank. 
Meddela styrelsen per mail när du betalt. Filter levereras hem till dig när betalning inkommit på föreningens konto. 


-----------------------------------------------------------------------


Matfallsinsamling Från och med 1 november kommer BRF Gläntan 

börja med matfallsinsamling.


Läs mer här!


-----------------------------------------------------------------------


Mobila återvinningscentralplatser 2020


Mer info finns här!


......................................................................................


Vattenavbrott 

För information vid avbrott i vattentillförseln rekommenderas ett besök på Roslagsvattens hemsida - där framgår bl a planerad tid för avbrottet samt om vattnet är tjänligt då det återkommer etc


/Webmaster/Styrelsen Brf Gläntan