Lokaler & Omgivningar

LOKALER & OMGIVNINGAR


CYKELFÖRRÅD

  • Det finns två cykelförråd i området för förvaring av cyklar och mopeder. 
  • Cykelställ finns även utanför varje port.SOPRUM

  • Det finns två soprum avsedda för hushållssopor. 
  • Närmaste källsorteringsstaion för tidningar, kartong, glas, plast och metall finns vid ICA Kragsta. 
  • Närmaste återvinningscentral för grovsopor, trädgårdsavfall, el-avfall och farliga avfall är Hagbytippen Hagby Återivnningscentral. Här kan du även lämna användbara prylar och textilier till återbruk.CARPORT & PARKERINGSPLATSERUTEFÖRRÅD & VINDSFÖRRÅD

  • Varje lägenhet har ett tilldelat vindsförråd samt ett förråd i en separat länga ute på gården. Båda utrymmena är kallförråd.GRILLPLATS

  • Det finns en allmän grillplats med bord och bänkar på innergården. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att grilla på balkong eller altan. LEKPLATS

  • På innergården finns en lekplats för de mindre barnen, med sandlåda och "gunghästar". Lekplatsen är omgärdad av bärbuskar vars frukt är till för alla boende att plocka.