Lokaler & Omgivningar

LOKALER & OMGIVNINGAR


CYKELFÖRRÅD

  • Det finns två cykelförråd i området för förvaring av cyklar och mopeder. 
  • Cykelställ finns även utanför varje port.



SOPRUM

  • Det finns två soprum avsedda för hushållssopor. 
  • Närmaste källsorteringsstaion för tidningar, kartong, glas, plast och metall finns vid ICA Kragsta. 
  • Närmaste återvinningscentral för grovsopor, trädgårdsavfall, el-avfall och farliga avfall är Hagbytippen Hagby Återivnningscentral. Här kan du även lämna användbara prylar och textilier till återbruk.



CARPORT & PARKERINGSPLATSER



UTEFÖRRÅD & VINDSFÖRRÅD

  • Varje lägenhet har ett tilldelat vindsförråd samt ett förråd i en separat länga ute på gården. Båda utrymmena är kallförråd.



GRILLPLATS

  • Det finns en allmän grillplats med bord och bänkar på innergården. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att grilla på balkong eller altan. 



LEKPLATS

  • På innergården finns en lekplats för de mindre barnen, med sandlåda och "gunghästar". Lekplatsen är omgärdad av bärbuskar vars frukt är till för alla boende att plocka.


BRF GLÄNTAN



Murkelvägen 59, 186 56 Vallentuna

E-postadress: styrelsen@brfglantan.se


Copyright © All Rights Reserved