Styrelsen

KONTAKTUPPGIFTER


Kontaktuppgifter Brf Gläntan:


Brevlåda:

BRF Gläntan

Murkelvägen 59

186 56 Vallentuna


Org nr.:

769611-2189


e-postadress:

styrelsen@brfglantan.se


Hemsida:

www.brfglantan.se
STYRELSE - BRF GLÄNTAN


Styrelse Brf Gläntan 2020/2021:


Ordförande:

Morgan Lindström


Kassör

Johan Wahlén 


Sekreterare:

Mikael Dellhammar


Ordinarie ledamöter:

Mikael Tylebring 

Peter Nilsson 


Suppleanter:

Kim Åkerman 

Ulla Lidheim


Webmaster
Mikael Thylebring
Valberedning Brf Gläntan 2020/2021:


Sammankallande:

Sture Bergman

Gunn NilssonBRF GLÄNTANMurkelvägen 59, 186 56 Vallentuna

E-postadress: styrelsen@brfglantan.se


Copyright © All Rights Reserved