Styrelsen

KONTAKTUPPGIFTER


Kontaktuppgifter Brf Gläntan:


Brevlåda:

BRF Gläntan

Murkelvägen 59

186 56 Vallentuna


Org nr.:

769611-2189


e-postadress:

styrelsen@brfglantan.se


Hemsida:

www.brfglantan.se
STYRELSE - BRF GLÄNTAN


Styrelse Brf Gläntan 2023/2024:


Ordförande:

Mikael Dellhammar


Kassör

Johan Wahlén 


Sekreterare:

Ling Thyman


Ordinarie ledamöter:

Mikael Tylebring 

Peter Nilsson 


Suppleanter:

Kim Åkerman 


Webmaster
Mikael Thylebring
Valberedning Brf Gläntan 2023/2024:


Sammankallande:

Sture Bergman

Maria Ekdahl