Bergvärme – beslut taget

Beslut är nu taget av styrelsen att för Brf Gläntans räkning acceptera erbjudandet (offerten) vad gäller bergvärme från IQS Energikomfort.
Ett första steg blir att via kommunen söka borrtillstånd. Normal tid för detta förfarande är ca 10 veckor.
Ny information gällande bergvärme kommer att fortlöpande publiceras.

Extra Föreningsstämma den 6 februari 2018

Samtliga medlemmar i Brf Gläntan inbjudes härmed till denna extra föreningsstämma.

Tid och plats: kl 19 i Bällstabergsskolan

Under stämman kommer att avhandlas:
– Beslut om bergvärme
– Stadgeändringar m h t lagändring

Välkomna!

Mvh Styrelsen Brf Gläntan

 

Problem – varmvatten 8/12-17

En ventil i vår undercentral har havererat.
Vi har under dagen haft besök av serviceman från EON.
Problemet kunde inte lösa idag men ett nytt försök görs i morgon.
När problemet är löst kommer detta att meddelas här och ev via anslag på våra portar.

Uppdatering 9/12:
EON har ännu inte lyckats få tag i reservdel till den trasiga ventilen.
Utgå från att det tar minst ett par dagar innan innan innan en reparation av vår anläggning kan ske.
En uppdatering om läget sker så fort det händer något nytt i detta ärende.

Uppdatering 11/12:
En tillfällig lösning gör att det nu finns varmvatten igen – dock kan det vara väldigt VARMT – viss försiktighet bör iakttas. Under morgondagen planeras ett byte av den trasiga ventilen.

Mvh Styrelsen

Problem lås/spanjolett till balkong- eller altandörr

Problem kan uppstå med lås/spanjolett till balkong- eller altandörr. I värsta fall kan spanjoletten fastna vilket gör att det inte går att öppna/stänga dörren.
För att undvika dylika problem bör låset smörjas två ggr/år, exempelvis vår och höst -vanlig låsolja fungerar utmärkt att smörja låset med.

Nämnas kan att det kostar ca 2 500 kr att byta spanjolett samt ytterligare ca 2 000 kr i arbetskostnad, enl aktuella uppgifter till styrelsen. Den enskilde lägenhetsinnehavaren
står för hela kostnaden.

mvh Styrelsen