Strömavbrott – hel- eller del av dag

Ett kommande strömavbrott planeras till veckan efter midsommar, troligen den 26/6.
Anledningen är att viss utrustning i vår undercenteral behöver bytas ut.
En tillkallad elektriker kommer att genomföra bytet.
Tidsåtgång är i nuläget inte klart men kan röra sig om hel dag.
Ett strömavbrott innebär att strömmen bryts inom hela Brf Gläntan – hissar och övrig gemensam utrustning kommer att vara strömlösa.
Information kommer att anslås på våra portar i så god tid som möjligt inför strömavbrottet.

Mvh Styrelsen Brf Gläntan

 

Fläktar – igång!

Fläktarna skall nu vara igång i samtliga av våra fastigheter.
Orsak till stilleståndet har att göra med inkopplingen av bergvärmen.

mvh Styrelsen Brf Gläntan

Inglasning av balkong/uteplats

Enligt beslut på styrelsemöte 180516:
============================

– de som idag är intresserade tar fram ett bygglovsunderlag med vald leverantör
– detta bygglov skall sedan godkännas på nästa styrelsemöte 180607 för Brf Gläntan
– bygglovet skall betalas av de som vill ha inglasat
– det är OK att kalla till möte för att få med fler intressenter

mvh Styrelsen Brf Gläntan

Nya entrémattor

Nya entrémattor har inhandlats och utplacerats framför entrédörr i respektive fastighet.
Det var en nödvändig uppfräschning!

Styrelsen/Brf Gläntan