Inglasning av balkong/uteplats

Enligt beslut på styrelsemöte 180516:
============================

– de som idag är intresserade tar fram ett bygglovsunderlag med vald leverantör
– detta bygglov skall sedan godkännas på nästa styrelsemöte 180607 för Brf Gläntan
– bygglovet skall betalas av de som vill ha inglasat
– det är OK att kalla till möte för att få med fler intressenter

mvh Styrelsen Brf Gläntan

Nya entrémattor

Nya entrémattor har inhandlats och utplacerats framför entrédörr i respektive fastighet.
Det var en nödvändig uppfräschning!

Styrelsen/Brf Gläntan

Fläktproblem Murkelvägen 59

Fläkt är nu 30/4 felanmäld till vår fastighetsservice Rentec.

Den senaste veckan har problem pågått vilket gjort att den mekaniska ventilationen i fastigheten avstannat helt. Trots upprepade ”omstarter” har problemen fortsatt. Oklart om det beror på elinkopplingar i samband med installation av bergvärme eller om det är ett annat fel. Rentec får utreda vidare.

Bergvärme – beslut taget

Beslut är nu taget av styrelsen att för Brf Gläntans räkning acceptera erbjudandet (offerten) vad gäller bergvärme från IQS Energikomfort.
Ett första steg blir att via kommunen söka borrtillstånd. Normal tid för detta förfarande är ca 10 veckor.
Ny information gällande bergvärme kommer att fortlöpande publiceras.