Fläktproblem Murkelvägen 59

Fläkt är nu 30/4 felanmäld till vår fastighetsservice Rentec.

Den senaste veckan har problem pågått vilket gjort att den mekaniska ventilationen i fastigheten avstannat helt. Trots upprepade ”omstarter” har problemen fortsatt. Oklart om det beror på elinkopplingar i samband med installation av bergvärme eller om det är ett annat fel. Rentec får utreda vidare.

Bergvärme – beslut taget

Beslut är nu taget av styrelsen att för Brf Gläntans räkning acceptera erbjudandet (offerten) vad gäller bergvärme från IQS Energikomfort.
Ett första steg blir att via kommunen söka borrtillstånd. Normal tid för detta förfarande är ca 10 veckor.
Ny information gällande bergvärme kommer att fortlöpande publiceras.

Extra Föreningsstämma den 6 februari 2018

Samtliga medlemmar i Brf Gläntan inbjudes härmed till denna extra föreningsstämma.

Tid och plats: kl 19 i Bällstabergsskolan

Under stämman kommer att avhandlas:
– Beslut om bergvärme
– Stadgeändringar m h t lagändring

Välkomna!

Mvh Styrelsen Brf Gläntan

 

Problem – varmvatten 8/12-17

En ventil i vår undercentral har havererat.
Vi har under dagen haft besök av serviceman från EON.
Problemet kunde inte lösa idag men ett nytt försök görs i morgon.
När problemet är löst kommer detta att meddelas här och ev via anslag på våra portar.

Uppdatering 9/12:
EON har ännu inte lyckats få tag i reservdel till den trasiga ventilen.
Utgå från att det tar minst ett par dagar innan innan innan en reparation av vår anläggning kan ske.
En uppdatering om läget sker så fort det händer något nytt i detta ärende.

Uppdatering 11/12:
En tillfällig lösning gör att det nu finns varmvatten igen – dock kan det vara väldigt VARMT – viss försiktighet bör iakttas. Under morgondagen planeras ett byte av den trasiga ventilen.

Mvh Styrelsen