Ordningsregler för BRF Gläntan

              ORDNINGSREGLER BRF GLÄNTAN.

1.     Bostadsrättsinnehavaren skall vara aktsam om och vårda egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

2.     Om det i lägenheten uppstår en sådan skada, att dess avhjälpande ej kan uppskjutas, skall styrelsen omedelbart underrättas härom. Anmälan skall även göras om avlopp blivit tilltäppta.

3.     I lägenheter får inte utföras sådant arbete som kan störa övrig lägenhetsinnehavare eller bedrivas yrkes-eller affärsverksamhet utan styrelsens medgivande.

4.     Sophantering skall ske enligt enligt kommunens föreskrifter och föreningens anvisningar.

5.     Ingen förvaring får ske i trapphusen.

6.     Vintertid skall tillses att frysskada på vattenledning ej uppstår på grund av att fönster eller dörr lämnats öppen.

7.      Om djur hyses i lägenheten skall tillses att de inte förorenar, gör ofog eller för oljud.      Rastning av hundar är ej tillåtet inom föreningens område.

8.     De särskilda föreskrifter som gäller TV-anläggningen skall följas. Utomhusantenn eller parabol får inte uppsättas utan styrelsens medgivande.

9.     Markiser, altaner, plank och staket, samt övriga anordningar, får uppsättas endast om de beträffande färg, form och utförande i övrigt godkänts av styrelsen.

10.  Skyltning genom anslag utom lägenheten får ej ske utan styrelsens medgivande.

11.  Bostadsrättsinnehavare skall rätta sig efter övriga föreskrifter som utfärdats av styrelsen.

12.  Vid utförande av musik eller användande av TV, radio eller grammofon i lägenheten efter kl 23.00 och före kl 07.00, skall tillses att andra inte störs av det. Detta gäller även vid användning av tvättmaskin, torktumlare. diskmaskin, dammsugare eller andra störande ljud.

13.  Undvik att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Visa hänsyn till de som bor på markplan och gena inte framför deras fönster.
Framförande av motorfordon över gräsmattor och planteringar får ej förekomma.

14.  Matning av fåglar är ej tillåtet inom vårt område.

15.  Grillning är ej tillåtet på balkonger och uteplatser.

16.  Det är absolut förbjudet att sparka boll mot husfasaderna p g a fasadernas  konstruktion.

17.  Parkeringen får ej utnyttjas som uppställningsplats för oanvända fordon.

18.  Skakning av mattor och liknande från balkongerna är ej tillåtet.

19.  Dessa ordningsregler skall jämväl iakttagas av bostadsrättsinnehavarens familj och gäster, eller dem som av honom inryms i lägenheten.

Styrelsen