3/7 Några punkter

Putsning av fasader – lagning av uppkomna skador 
Genomfördes den 25-27 juni av Jeppes Puts – är färdigt

Utbyte av elkomponenter i vår undercentral
Genomfört den 3 juli av Frebes El AB – är färdigt
Strömmen till lägenheter behövde ej brytas för att genomföra bytet

mvh Styrelsen Brf Gläntan