Strömavbrott den 3 juli – större del av dag

Elarbeten vilket kommer att innebära ett strömavbrott är inbokade till den 3/7. Strömmen kommer att brytas vid 08.30-tiden på morgonen.
Anledningen är att viss utrustning i vår undercenteral behöver bytas ut.
En elektriker inkl medhjälpare kommer att genomföra bytet.
Tidsåtgång är i nuläget inte klart men rör sig troligen om hel dag.
Ett strömavbrott innebär att strömmen bryts inom hela Brf Gläntan – hissar och övrig gemensam utrustning kommer att vara strömlösa.
Information kommer att anslås på våra portar i så god tid som möjligt inför strömavbrottet.

Mvh Styrelsen Brf Gläntan