Fläktar – igång!

Fläktarna skall nu vara igång i samtliga av våra fastigheter.
Orsak till stilleståndet har att göra med inkopplingen av bergvärmen.

mvh Styrelsen Brf Gläntan

Inglasning av balkong/uteplats

Enligt beslut på styrelsemöte 180516:
============================

– de som idag är intresserade tar fram ett bygglovsunderlag med vald leverantör
– detta bygglov skall sedan godkännas på nästa styrelsemöte 180607 för Brf Gläntan
– bygglovet skall betalas av de som vill ha inglasat
– det är OK att kalla till möte för att få med fler intressenter

mvh Styrelsen Brf Gläntan

Nya entrémattor

Nya entrémattor har inhandlats och utplacerats framför entrédörr i respektive fastighet.
Det var en nödvändig uppfräschning!

Styrelsen/Brf Gläntan