Fläktproblem Murkelvägen 59

Fläkt är nu 30/4 felanmäld till vår fastighetsservice Rentec.

Den senaste veckan har problem pågått vilket gjort att den mekaniska ventilationen i fastigheten avstannat helt. Trots upprepade ”omstarter” har problemen fortsatt. Oklart om det beror på elinkopplingar i samband med installation av bergvärme eller om det är ett annat fel. Rentec får utreda vidare.