Bergvärme – beslut taget

Beslut är nu taget av styrelsen att för Brf Gläntans räkning acceptera erbjudandet (offerten) vad gäller bergvärme från IQS Energikomfort.
Ett första steg blir att via kommunen söka borrtillstånd. Normal tid för detta förfarande är ca 10 veckor.
Ny information gällande bergvärme kommer att fortlöpande publiceras.

Extra Föreningsstämma den 6 februari 2018

Samtliga medlemmar i Brf Gläntan inbjudes härmed till denna extra föreningsstämma.

Tid och plats: kl 19 i Bällstabergsskolan

Under stämman kommer att avhandlas:
– Beslut om bergvärme
– Stadgeändringar m h t lagändring

Välkomna!

Mvh Styrelsen Brf Gläntan