Ventilationsfilter till Easy-Vent

Filter till Easy-Vent i våra radiatorer bör bytas regelbundet.
Ett byte bör utföras minst en gång per år, gärna tidig vår eller höst.

För att beställa nya filter – gör en inbetalning till föreningens bankkontonr hos
Swedbank 832799740404596.
Pris per filter är 75 kr.

Leverans/avhämtning av filter sker efter emottagen betalning.

Mvh Styrelsen