Markiser – färgval – MRP, Arninge

MRP i Arninge kan som utpekad firma kontaktas vad gäller färgval av markis – detta för att överensstämma med övriga färger i föreningen

MRP Täby Markis & Persienn AB
Tillverkarvägen 8
Box 7031
187 11 Täby
info@mrp.se, www.mrp.se
Tel. 08-732 03 30, Mobil 0705-23 57 50 (Anders Bystedt)