Städning utförd – kassering av cyklar(?)

Ett tiotal cyklar står utställda utanför uteförrådet vid Murkelvägen 59 – dessa har sorterats bort i samband med städning av det norra cykelförrådet.
Samtliga cyklar är i dåligt skick och har inte använts på lång tid.
De cyklar som är kvar efter den 17 maj kommer att bortforslas och slängas – anslag om detta finns på förrådsväggen.

MVH STYRELSEN