Boning av golv i trapphus

Ytbehandling (boning) av golv i våra trapphus har nyligen genomförts av STÄDPULSEN. Förutom en uppfräschning är målet med boningen att underlätta städning av trapphusen. Återbehandling kommer att genomföras ca var 6:e månad.