Fastighetsförsäkring – nytt avtal – rev 1

Med början den 1 april 2015 löper vårt nya avtal vad gäller fastighetsförsäkring.
Fastighetsförsäkringen inkluderar som tidigare även BRF-tillägget för våra lägenheter. BRF-försäkringen ingår dock inte utan det är upp till lägenhetsinnehavaren att själv teckna denna.
Valt försäkringsbolag är Brandkontoret.
Avtalsperiod är 1 år.
Vårt tidigare avtal med Trygg Hansa är i och med detta avslutat.