Kontroll brandvarnare

Styrelsen kommer att genomföra en kontroll av samtliga brandvarnare i vår förening. Med början vecka 4 (eller något senare) kommer styrelsen att besöka samtliga lägenhets-innehavare. Kontrollen utgöres av en funktionskontroll, dvs att brandvarnaren fungerar (eller inte). Infoblad betr kontrollen skall vara utdelad till samtliga boende i föreningen.

Extra sandning

Den senaste tidens halka har aktualiserat behovet av extra sandning.
Hink innehållande sand och mindre spade finns att nyttja och är placerade i det norra soprummet- utanför Murkelvägen 59.

Ordinarie sandning utföres av vår kontrakterade snöröjare.