Problem med altan-/balkongdörrslås – reviderat inlägg

Styrelsen har beslutat att den enskilde lägenhetsinnehavaren själv kontaktar Täby(Danderyd) Lås för införskaffande av utbytesspanjolett. I huvudsak två typer av spanjolett används, den ena passar till altandörr (avser markplan) och den andra passar till balkongdörr (övre plan). Denna information avser de som har problem med att stänga sin altan- eller balkongdörr.

Extra Föreningsstämma 18/12 kl 19

En extra föreningsstämma kommer att hållas torsdag den 18 december med början kl 19.00. Plats: I entrén till Murkelvägen 59.
Stämman kommer att behandla ett förslag till förändring av föreningens stadgar. Ett utförligt underlag har redan utdelats till samtliga hushåll inom föreningen. Väl mött!

Utskickat förslag till nya stadgar Förslag stadgar Brf Gläntan Version 20141208

Kallelse till extra föreningsstämma  Kallelse Extra Föreningsstämma Brf Gläntan 141218