Lågt vattentryck i lägenhet

I samband med underhållsarbete i UC har flera medlemmar upplevt att vattentrycket blivit lägre vid användande av dusch eller vid spolning ur kranar. Detta kan bero på tilltäppta munstycken. Efter att ha stängt av vattentillförseln (varm- och kallvatten) till din lägenhet kan munstycket lossas och rensas på smuts. Vid behov kan vår fastighetsservice kontaktas (bokas) på info@rentec.se