Årsmötet är bokat till Onsdagen den 9 April

Brf Gläntan genomför sin årliga föreningsstämma Onsdagen den 9 april 2014 i Bällstabergs skolan Konferensrum B11 mellan 19:00 och 21:00.

Den formella kallelsen med årsredovisning, revisionsberättelse och ev. motioner kommer att utsändas 4 – 2 veckor före stämman. På stämman kommer budget att finnas för påseende.

Motioner

Om ni som medlemmar har ärenden som ni anser bör tas upp under stämman uppmanas ni att inkomma med motioner till styrelsen innan den 3/3 2013. Motionerna går bra att lämna i Brf Gläntan postfack Murkelvägen 59 eller via e-mail (mail adress finns på föreningens hemsida http://www.brfglantan.se/)                                                                                                              Observera att inga ärenden utöver de som finns på kallelsen kommer behandlas formellt under stämman.                                                                                                                                                  / Styrelsen

Ordningsregler

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahands – hyresgäster.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat ordningsregler enligt bifogad bilaga.

 

Vallentuna 20131113

Styrelsen