Besök av Brandförsvaret

Den 18 September kl 18:30 får vi besök av Brandförsvaret.
Brandförsvaret kommer hit för att inspektera våra fastigheter i samband med det så kommer det som kommer det bli lite aktiviteter också.

Mer information kommer att delas ut senare i sommar av styrelsen