Information om Gödsling av Gräsmattor

Föreningens trädgårdsentreprenör kommaer att gödsla våra gräsmattor med korn-gödselet Allgomin den 20 maj.

Undvik då helst att gå på gräsmattorna eftersom nedtrampat gödsel lätt fastnar under skorna och kan dras med in i trapphuset och eventuellt in i lägenheterna.

Småbarnsföräldrar rekommenderas att bevaka så att barnen inte plockar upp och leker med kornen

Styrelsen