Motioner till Årsmötet

Nu har kallelsen till Årsmötet den 18 april delats ut till alla hushåll i BRF Gläntan
Om ni som medlemmar har ärenden som ni anser bör tas upp under stämman uppmanas ni att inkomma med motioner till styrelsen innan den 21/3 2013. Motionerna går bra att lämna i Brf Gläntan postfack Murkelvägen 59 eller
via e-mail (mail adress finns på föreningens hemsida http://www.brfglantan.se/)                                                                                                              Observera att inga ärenden utöver de som finns på kallelsen kommer
behandlas formellt under stämman.                                                                                                                                                  / Styrelsen

Kallelse till Föreningstämma i BRF Gläntan 2012

Brf Gläntan genomför sin årliga föreningsstämma Onsdagen den 18 April 2012 i Bällstabergs skolan sammanträdesrum mellan 19:00 och 21:00.

Den formella kallelsen med årsredovisning, revisionsberättelse och ev. motioner kommer att utsändas 4 – 2 veckor före stämman. På stämman kommer budget att finnas för påseende.

Läs mer här, Kallelse till Föreningsstämma Brf Gläntan 2012

Styrelsen