Information från Styrelsen avseende Budget 2012

Efter många turer har vi fått ihop en budget för 2012 för Brf Gläntan som vi i styrelsen står bakom (Tråkigt att vi inte kunde informera detta tidigare).

 

Vi har beslutat om en hyreshöjning from 1 April 2012 enl. följande:

  • På bostäderna en 5 % höjning.
  • På Carportarna en 100 sek/mån höjning.

 

Anledning till denna höjning är att föreningen ett antal år resultatmässigt gjort en förlust totalt dvs vi har ”ätit” på vårt kapital.

 

Räntesubventionerna har minskat under denna tid samt är borta 2012 är en del av förklaringen.